Agro Farma
Agro Farma
 

Klubowicze

 Klubowiczem może zostać każdy kto

  • Systematycznie bierze udział w zajęciach , treningach  – minimum 2 x w tygodniu
  •  Opłaca składkę klubową /rejestruje się jako zawodik w WMZJ
  •  Oraz dbania jak najlepiej o przydzielonego mu konia i sprzęt jeździecki.                 

 

Klubowicz muszą zapoznać  się z :

  • Regulaminem stajni
  • Z obowiązkami klubowicza
  • Ze statutem klubu                                            

 

Klubowicze oprócz możliwości wyjeżdżania większej ilości jazd po atrakcyjnej cenie mają również zniżki na imprezach organizowanych przez klub, na obozach letnich i zimowych, kursach, szkoleniach, hubertusie  itp.  Ponadto mają pierwszeństwo w udziale w takich właśnie imprezach i pierwsi są typowani do udziału w zawodach poza klubem .

 

Klubowiczem może zostać osoba nie pełnoletnia  po podpisaniu karty klubowicza przez rodziców lub opiekunów.

 

Klubowicze dostają od klubu szafkę na rzeczy o którą mają dbać.

 

Klubowicz który nie będzie opłacał składek zostanie wypisany z klubu bez możliwości powrotu , może wtedy jeździć i opłacać jazdy w formie Karnetu.

 

 

REGULAMIN stajni Impuls –Łoś

 

1.    Należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

2.    Zawsze słuchać zaleceń instruktora/ trenera

3.    Należy przestrzegać porządku i czystości.

4.    Za upadek z konia jeździec przynosi „UPADKOWĄ  CZEKOLADE” 

5.    Zakaz palenia papierosów w okolicy stajni.

6.    Zakaz spożywania alkoholu na terenie stajni.

7.    Nie biegamy i nie krzyczymy pod stajnią i podczas jazdy na maneżu.

8.    Bez zgody instruktora nie wolno wchodzić na ujeżdżalnię.

9.    Jeździec zobowiązany jest zadbać o powierzone mu zwierzę i jego osprzęt .

10.  W razie umyślnego okaleczenia lub oszpecenia konia, uszkodzenia sprzętu                    jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka sprawca ponosi                            odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.

11.  Wszelkie skaleczenia ,urazy i wypadki zarówno konia jak i jeźdźca niezwłocznie              zgłaszamy instruktorowi / trenerowi.

12.  Nie wolno pozostawić konia z rzędem bez opieki.

13.  Nie wolno samodzielnie otwierać boksów koni.

14.  Nie karmimy zwierząt bez zgody.

15.  Wszelkie usterki sprzętu stajennego należy zgłaszać obsłudze stajni.

16.  Zabrania się wprowadzania na teren stajni zwierząt zawłaszcza psów.

17.  W celu umówienia się na lekcję jazdy konnej należy kontaktować się telefonicznie          lub osobiście z instruktorem/ trenerem.

18.  Do stajni przychodzimy minimum 30 min przed ustaloną godziną jazdy.

19.  Wszelkie akcesoria do pielęgnacji konia należy odłożyć na swoje miejsce po        zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych.

20.  Po zajęciach jeździec ma obowiązek dokładnie posprzątać stanowisko gdzie czyścił konia.

21.  Za zajęcia umówione a nieodwołane dzień  przed terminem jazdy klient jest          zobowiązany zapłacić 50% ceny za zarezerwowaną godzinę.

22.  Czas lekcji kończy się o zaplanowanej godzinie. Jeżeli jeździec się spóźni zajęcia trwają o określoną liczbę minut krócej płacąc za całość jazdy.

23.  Za każde nieposłuszeństwo względem instruktora /trenera ,prowadzący jazdę ma prawo kazać zsiąść  z konia . Jeździec uiszcza opłatę za całość zaplanowanej jazdy niezależnie od tego ile czasu siedział na koniu.

24.  Rzeczy osobiste na czas jazdy mogą być przechowane w siodlarni , przy czym za ich zaginięcie lub uszkodzenie ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

AGROFARMA

WITAMY NA STRONIE AGROFARMY

KONTAKT

AGRO FARMA

Ul. 6-go Września 54

05 - 504 ŁOŚ

 

tel. 22 727- 08- 49

     692 363 897

 

agrofarma54@o2.pl 

nr konta 94 1950 0001 2006 0514 7306 0002

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Agnieszka Niewitecka